SchoolLink Messenger

SchoolLink Messenger (kjent som Meldeboka) er et meldingssystem som forenkler kommunikasjon mellom skolen og hjemmet.

SchoolLink Tracker

SchoolLink Tracker (kjent som SFOpro) sørger for mer effektiv drift og kontroll av SFO og gir de ansatte enda bedre tid til barna.

SchoolLink Kindergarten har nesten alle de samme funksjonene som Tracker, men er spesielt tilpasset behov for bruk i barnehagen.